Forskrift om forbod mot formidlingssal av øl, Haram kommune, Møre og Romsdal. 

DatoFOR-1991-09-19-652
PublisertAvd II 1991 Nr. 9
Ikrafttredelse29.11.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaram kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§6-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om formidlingssal av øl, Haram

Med heimel i alkohollova av 2. juni 1989 nr. 27 § 6-4, har Haram kommunestyre 19. september 1991, vedteke forskrift om forbod mot formidlingssal av øl i skatteklasse 2 og 3 til forbrukar for handlande og bryggeriagenter uten bevilling.