Forskrift til alkoholloven - tidsinnskrenkning for salg av øl, Onsøy kommune, Østfold.

DatoFOR-1991-09-19-994
PublisertII 1992 41
Ikrafttredelse19.09.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forOnsøy kommune, Østfold
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift til alkoholloven - salg av øl, Onsøy

Onsøy kommunestyre har 19. september 1991 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 3-7 fastsatt følgende tid for salg og utlevering av øl: 

I.Ølsalget følger de alminnelige åpningstider etter åpningstidsloven:

Hverdager kl. 06.00 - 20.00.

Lørdager/dager før søn- og helligdager kl. 06.00 - 18.00.

Salg av øl tillates ikke på søn- og helligdager. 

II.Denne forskrift trer i kraft straks.