Forskrift om sal av øl, Naustdal kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1991-09-23-684
PublisertII 1991 266
Ikrafttredelse14.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNaustdal kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§6-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om sal av øl, Naustdal

Med heimel i alkohollova av 2. juni 1989 nr. 27 § 6-4 har Naustdal kommunestyre 23. september 1991 vedteke slik forskrift om sal av øl i Naustdal kommune:

1.Handlande eller bryggeriagent må ha salsløyve for å kunne formidle sal av øl til forbrukar, jfr. alkohollova § 6-4. Søknad om salsløyve vert handsama etter alkohollova § 1-7.