Forskrift om skjenketider, Rana kommune, Nordland.

DatoFOR-1991-10-22-688
PublisertII 1991 270
Ikrafttredelse22.10.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forRana kommune, Nordland
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider, Rana

Rana kommunestyre har 22. oktober 1991 i henhold til lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk med videre § 4-4 vedtatt forskrift om skjenketid for øl, vin og brennevin. 

Skjenketidene fastsettes slik:

a)Alminnelig skjenketid for øl og vin: kl. 13.00 - 00.30   
b)Alminnelig skjenketid for brennevin: kl. 13.00 - 24.00   

Fra alminnelig skjenketid gjøres følgende unntak fra skjenketidens sluttidspunkt:

a)Sluttede selskaper: kl. 02.30   
b)Pub-virksomhet med bevilling for øl og vin:

natt til lørdag og natt til søndag kl. 02.30   

c)Restauranter/nattklubber med øl, vin og

brennevinsbevilling:

natt til lørdag og natt til søndag kl. 02.30   

natt til øvrige ukedager kl. 01.30   

d)Restauranter/diskoteker med øl og

vinbevilling:

natt til lørdag og natt til søndag kl. 02.30    

Fra alminnelig skjenketid gjøres følgende unntak fra skjenketidens begynnertidspunkt: 

e)Hotellenes spise- og selskapslokaler

(p.t. Holmen og Meyergården)

øl og vin alle dager fra kl. 10.00   

Forskriften trer i kraft straks.