Forskrift om skjenketid for brennevin til sluttende selskaper, Kristiansand kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1992-02-26-221
PublisertII 1992 105
Ikrafttredelse01.04.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansand kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForsk om skjenketid for brennevin, Kristiansand

I medhold av alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 4-4 3. ledd, har Kristiansand bystyre 26. februar 1992 fastsatt følgende forskrift:

Skjenketiden for brennevin til sluttede selskaper fastsettes fra kl 13.00 til kl 02.00.

Forskriften gjelder fra 1. april 1992.