Forskrift om innskrenkning av salgstiden for øl, Stor-Elvdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1992-03-29-250
PublisertII 1992 130
Ikrafttredelse15.06.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forStor-Elvdal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7.
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstiden for øl, Stor-Elvdal

Med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 3-7 har Stor-Elvdal kommune 24. mars 1992 vedtatt følgende forskrift vedrørende innskrenkning av salgstiden for øl:

Salg av øl på søndager forbys i Stor-Elvdal kommune.