Forskrift om avvikende åpningstid for serveringssteder, Mandal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1992-06-04-452
PublisertII 1992 256
Ikrafttredelse04.06.1992
Sist endretFOR-2008-06-05-575 fra 01.07.2008
Endrer
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-07-01-1137
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Mandal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Mandal bystyre 2. april 1992 i medhold av forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5, annet ledd, gitt i medhold av hotelloven av 3. juni 1983 nr. 52 § 15 og stadfestet av fylkesmannen i Vest-Agder 4. juni 1992. Oppheves ved forskrift 5 juni 2008 nr. 575 fra 1 juli 2008.

I.

Serveringssteder i Mandal kommune gis anledning til å holde åpent inntil kl. 03.00 samtlige ukedager.

II.

Serveringsstedet fastsetter selv sine åpningstider innenfor forskriftens ramme.

III.

Forskrift om avvikende åpningstider iverksettes straks.