Forskrift om skjenketider for alkoholholdige drikkevarer, Kongsvinger kommune, Hedmark.

DatoFOR-1992-07-01-544
PublisertII 1992 272
Ikrafttredelse12.09.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsvinger kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider, Kongsvinger

Fastsatt av Kongsvinger kommunestyre 11. juni 1992 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 4-4, 2. ledd. Stadfestet av fylkesmannen i Hedmark 1. juli 1992.

§ 1.Alminnelig skjenketid for øl i skatteklasse II og III samt vin er fra kl. 12.00-24.00.
§ 2.Etter søknad kan kommunestyret eller den det gir fullmakt gjøre følgende unntak fra den alminnelige skjenketid i § 1:
a)Serveringssteder med rett til å skjenke øl i skatteklasse II og III og vin, kan gis skjenketid til kl. 02.30 natt til lørdag og søndag.
b)Serveringssteder med rett til å skjenke i skatteklasse II og III, vin og brennevin, kan gis skjenketid til kl. 02.30 natt til lørdag og søndag og til kl. 01.30 de øvrige ukedager.
c)Serveringssteder som arrangerer sluttede selskaper kan gis skjenketid til kl. 02.30.
§ 3.Overnattingsbedrifter med skjenkebevilling gis rett til å skjenke i sine spise- og selskapslokaler fra kl. 10.00. Retten gjelder ikke brennevin.