Forskrift om formidling av øl fra bryggeri til forbruker, Kongsvinger kommune, Hedmark.

DatoFOR-1992-07-01-545
PublisertII 1992 273
Ikrafttredelse12.09.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsvinger kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§6-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om ølsalg til forbruker, Kongsvinger

Fastsatt av Kongsvinger kommunestyre 11. juni 1992 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 6-4, 4. ledd. Stadfestet av fylkesmannen i Hedmark 1. juli 1992.

§ 1.Formidling av salg av øl fra bryggeri til forbruker er ikke tillatt i Kongsvinger kommune uten bevilling.