Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Søgne kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1992-07-07-551
PublisertII 1992 275
Ikrafttredelse12.09.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Søgne

Fastsatt Søgne kommunestyre av 11. juni 1992 i medhold av forskrift om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder av 1. juli 1983 nr. 1137 § 5, annet ledd, gitt i medhold av hotelloven av 3. juni 1983 nr. 52 § 15. Stadfestet av fylkesmannen i Aust-Agder 7. juli 1992. 

I medhold av forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 § 5 til hotelloven skal serveringsstedene holdes stengt fra kl. 02.30 til kl. 06.00.