Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Rauma kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1992-07-10-556
PublisertII 1992 277
Ikrafttredelse10.07.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forRauma kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Rauma

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Rauma kommunestyre 30. juni 1992 i medhold av forskrift om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder av 1. juli 1983 nr. 1137 § 5, gitt i medhold av hotelloven av 3. juni 1983 nr. 52 § 15. Stadfestet av fylkesmannen i Møre og Romsdal 10. juli 1992.

I

Serveringssteder kan på søndag - torsdag, holde åpent mellom kl. 06.00 - kl. 01.00.

II

På fredag og lørdag kan det holdes åpent mellom kl. 06.00 - kl. 02.00 (natt til lørdag og natt til søndag).

III

Forskriften trer i kraft straks.