Forskrift om åpningstider for serveringsstader, Luster kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1992-07-17-602
PublisertII 1992 298
Ikrafttredelse17.07.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forLuster kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringsstader, Luster

Fastsett av Luster kommunestyre 21. oktober 1991 med heimel i lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder § 15 og forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5, andre ledd. Stadfesta av fylkesmannen i Sogn og Fjordane 17. juli 1992. 

1.Serveringsstader i Luster kommune kan halde ope til kl. 02.00. Stengingstida er endra til å gjelda tida mellom kl. 02.00 og kl. 06.00.
2.Forskrifta tek til å gjelda straks.