Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Tønsberg kommune, Vestfold.

DatoFOR-1992-07-29-607
PublisertII 1992 304
Ikrafttredelse29.07.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forTønsberg kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Tønsberg

Fastsatt av Tønsberg kommunestyre 17. juni 1992 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder § 15 og forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5, 2. ledd. Stadfestet av fylkesmannen i Vestfold 29. juli 1992. 

Med virkning fra 1. juli 1992 gjelder følgende åpningstider for serveringssteder i Tønsberg:

Tidsrommet 1. januar - 31. mai og 1. september - 30. november hvert år fra kl. 06.00 til kl. 01.30.

For øvrig fra kl. 06.00 til kl. 02.30.

Forskriften trer i kraft straks.