Forskrift om utsalgssteders salgstider for øl, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1992-08-13-644
PublisertII 1992 310
Ikrafttredelse29.09.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppdal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstider for øl, Oppdal

Fastsatt av Oppdal kommunestyre 9. april 1992 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7. Stadfestet av fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. august 1992.

§ 1.Hjemmel.

Lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7.

§ 2.Virkeområde.

Forskriften regulerer salgstider for salg av øl i skatteklasse 2 og 3 på utsalgssteder.

§ 3.Salgstedenes salgstider for salg av øl.
Salgssteder med kommunal bevilling for salg av øl kan ikke selge øl i følgende tidsrom:   Mandag - fredag kl. 20.00 - kl. 06.00 Lørdag kl. 18.00 - kl. 06.00 

Salg av øl på søn- og helligdager er ikke tillatt.

§ 4.Overtredelse.

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften straffes i.h.t. bestemmelsene i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. kap. 10.

For øvrig vises til samme lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 1-8 om inndragning av salgsbevilling.

§ 5.Ikrafttredelse.

Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato. Fra samme tidspunkt opphører tidligere kommunale vedtak vedrørende utsalgssteders salgstider for øl.