Forskrift om avvikende åpningstid for serveringssteder, Svelvik kommune, Vestfold.

DatoFOR-1992-09-21-810
PublisertII 1992 394
Ikrafttredelse21.09.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvelvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Svelvik

Fastsatt av Svelvik kommunestyre 7. september 1992 med hjemmel i hotelloven av 3. juni 1983 nr. 52 og forskrift om orden og lukningstider for overnattingssteder av 1. juli 1983 § 5. Stadfestet av fylkesmannen i Vestfold 21. september 1992. 

Serveringssteder i Svelvik kommune gis anledning til å holde åpent inntil kl. 02.30 fredag og lørdag.

Forskriften trer i kraft straks.