Forskrift om salg av øl, Aurskog-Høland kommune, Akershus.

DatoFOR-1992-10-12-917
PublisertII 1992 407
Ikrafttredelse29.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forAurskog-Høland kommune, Akershus
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salg av øl, Aurskog-Høland

Fastsatt av Aurskog-Høland kommunestyre 17. september 1992 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 3-7. Stadfestet av fylkesmannen i Oslo og Akershus 12. oktober 1992.

§ 1.Salgstid for øl skal følge åpningstiden etter lov om åpningstider for utsalgssteder.
§ 2.Salg av øl skal ikke finne sted på søndager, helligdager og valgdager.
§ 3.Aurskog-Høland kommunestyre kan bestemme at:
a)Salg av øl ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen.
b)Salg av øl ikke skal finne sted på bestemte ukedager.
§ 4.Aurskog-Høland kommunestyre kan fravike salgstiden for øl etter § 1 ovenfor. Kommunestyret fastsetter i så fall de nærmere innskrenkninger i salg av øl etter § 3 ovenfor.