Forskrift om salstida for øl i butikkane, Jølster kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1992-10-13-815
PublisertII 1992 398
Ikrafttredelse09.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forJølster kommune, Sogn og fjordane
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salstida for øl, Jølster

Fastsett av Jølster kommunestyre 13. oktober 1992 med heimel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 3-7. 

Salstida for øl i Jølster kommune er fastsett til følgjande salstidar:

a)Måndag til og med fredag kl. 09.00 - 17.00
b)Dagar før søn- og helgedagar kl. 09.00 - 13.00
c)Det er ikkje høve til å selje øl på valdagar for offentlege val, og på søndagar/helgedagar (sjølv om det vert gjeve løyve til å halde ope slike dagar)