Forskrift om lukningstider for serveringssteder, Vardø kommune, Finnmark.

DatoFOR-1992-10-14-816
PublisertII 1992 398
Ikrafttredelse09.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forVardø kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Vardø

Fastsatt av Vardø bystyre 23. september 1992 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder § 15 og forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5. Stadfestet av fylkesmannen i Finnmark 14. oktober 1992. 

Den generelle åpningstiden for serveringssteder forlenges med 1 time natt til lørdager og natt til søndager, til kl. 0200.