Forskrift om salgstider for øl og vin og brennevin i lukket forpakning med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent alkohol, Frogn kommune, Akershus.

DatoFOR-1992-10-19-819
PublisertII 1992 399
Ikrafttredelse19.10.1992
Sist endretFOR-2004-05-24-996
Endrer
Gjelder forFrogn kommune, Akershus
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstider for øl, Frogn

Fastsatt av Frogn kommunestyre 19. oktober 1992 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 3-7. Endret ved forskrifter 15 des 1997 nr. 1529, 24 mai 2004 nr. 996 (bl.a. overskriften). Endres ved forskrift 31 okt 2016 nr. 1915 (i kraft 1 feb 2017). 

I Frogn kommune gjelder følgende salgstider for øl (mer enn 2,50 og lavere enn 4,76 volumprosent alkohol) og vin og brennevin i lukket forpakning med lavere alkoholinnhold enn 4, 76 volumprosent, «rusbrus»: 

Kl. 0800 til 2000 mandag-fredag

Kl. 0800 til 1800 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrifter 15 des 1997 nr. 1529, 24 mai 2004 nr. 996.