Forskrift om salgstider for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, Frogn kommune, Akershus

DatoFOR-1992-10-19-819
PublisertII 1992 399
Ikrafttredelse19.10.1992
Sist endretFOR-2016-10-31-1915 fra 01.02.2017
Endrer
Gjelder forFrogn kommune, Akershus
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstider for alkohol, Frogn

Fastsatt av Frogn kommunestyre 19. oktober 1992 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 3-7. Endret ved forskrifter 15 des 1997 nr. 1529, 24 mai 2004 nr. 996 (bl.a. overskriften). Endret ved forskrift 31 okt 2016 nr. 1915 bl.a. tittel (i kraft 1 feb 2017).

I Frogn kommune gjelder følgende tider for salg og utlevering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol):

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 kan skje fra: 

Kl. 08.00–20.00 mandag–fredag

Kl. 08.00–18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag.

Påske-, pinse-, og julaften kan alkoholholdig drikk ikke selges og utleveres senere enn kl. 16.00. Dette gjelder ikke i Drøbak gamle by som er omfattet av forskrift om typisk turiststed og unntatt fra de alminnelige åpningstidsbestemmelsene. Her kan salg og utlevering av øl foregå frem til kl. 18.00.

Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg og utlevering av alkoholholdig drikk ikke tillatt.

Forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrifter 15 des 1997 nr. 1529, 24 mai 2004 nr. 996, 31 okt 2016 nr. 1915 (i kraft 1 feb 2017).