Forskrift om skjenke- og åpningstid og salgstider m.v. i henhold til alkoholloven, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1992-11-16-918
PublisertII 1992 408
Ikrafttredelse29.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7og§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider m.v., Bergen

Fastsatt av Bergen bystyre 16. november 1992 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 3-7 og § 4-4. 

1.Normal skjenke- og åpningstid for øl, vin og brennevin settes til kl. 0030/0100.
2.Det kan gies dispensasjon fra normal skjenke- og åpningstid for inntil  x  nattsteder hvor skjenke- og åpningstid settes til senest kl. 0230/0300.

Antall nattsteder ( x ) fastsettes hvert halvår samtidig med fastsettelse av øvre grense for antall % skjenkebevillinger.

Det gies ikke adgang til skjenking av brennevin etter kl. 0030.

3.Det vil kunne gies dispensasjon fra bestemmelsene om åpningstid uten at skjenketiden utvides.
4.Som nattsted defineres restaurant der det i tidsrommet mellom kl. 0100 og 0300 tilbys musikk fra scene eller gulv som konsert eller dansemusikk, eller andre kultur-/underholdningsinnslag (revy, drama, oppvisninger m.v.)
5.Salgstid for øl fra butikker settes inntil videre til kl. 2000 på hverdager og kl. 1800 på lørdager.