Forskrift om åpningstider for overnattings- og serveringssteder, Odda kommune, Hordaland.

DatoFOR-1992-12-18-1119
PublisertII 1992 500
Ikrafttredelse18.12.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forOdda kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Odda

Fastsatt av Odda kommunestyre 9. desember 1992 med hjemmel i forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5. Stadfestet av fylkesmannen i Hordaland 18. desember 1992.

§ 1.Serveringssteder skal holdes lukket fra kl. 02.00 til kl. 06.00.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.