Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder, Åmot kommune, Hedmark.

DatoFOR-1993-01-22-76
PublisertII 1993 48
Ikrafttredelse22.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅmot kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Åmot

Fastsatt av Åmot kommunestyre 14. januar 1993 med hjemmel i hotelloven av 3. juni 1983 nr. 52 § 15 og forskrift om orden og lukningsstider for overnattings- og serveringssteder av 1. juli 1983 nr. 1137 § 5, alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 4-4. Stadfestet av fylkesmannen i Hedmark 22. januar 1993. 

1.Serveringssteder i kommunen skal holdes lukket fra kl. 02.00 til kl. 06.00 alle dager i uken.
2.Skjenking av alkoholholdig drikke skal opphøre kl. 01.30.
3.Bevillingshaver for servering fastsetter selv sin åpningstid innenfor forskriftens ramme.
4.Bevillingshaver for skjenking fastsetter selv sin skjenketid innenfor rammen for skjenkingens begynnelse i henhold til alkohollovens § 4-4, og skjenketidens opphør som bestemt ved denne forskrift.
5.Forskriften trer i kraft straks.