Forskrift om salgs- og skjenketider for øl, vin og brennevin, Sør-Varanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1993-02-08-236
PublisertII 1993 123
Ikrafttredelse03.06.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Varanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider for øl, Sør-Varanger

Fastsatt av Sør-Varanger kommunestyre 8. februar 1993 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om alkoholholdig drikk m.v. § 4-4.

§ 1.Salgstiden for øl i kl II og III er fra kl. 0900-1700 mandag, tirsdag onsdag, torsdag og fredag. Lørdag er salgstiden fra kl. 0900-1400.
§ 2.Skjenketiden for øl i kl II og III samt vin er fra kl. 1300-2400 søndag - torsdag. Fredag og lørdag er skjenketiden fra kl. 1300-0200 den påfølgende dag.
§ 3.Skjenketiden for brennevin er fra kl 1500-2400 mandag - lørdag.
§ 4.Formannskapet eller den det bemyndiger kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift.
§ 5.Overtredelse av denne forskrift eller påbud som er gitt i medhold av forskriften straffes etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 10-1.