Forskrift om salgstider for øl, Tinn kommune, Telemark.

DatoFOR-1993-03-04-242
PublisertII 1993 135
Ikrafttredelse03.06.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forTinn kommune, Telemark
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstider for øl, Tinn

Fastsatt av Tinn kommunestyre 4. mars 1993 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 7.

1.Salgstiden for øl i skatteklasse 2 skal i utgangspunkt følge den åpningstid salgsstedene har etter de vedtatte forskrifter for åpningstider for utsagssteder i Tinn kommune slik:
a.Mandag - fredag.

Salg av øl i klasse 2 kan på mandag - fredag foregå mellom kl. 06.00 og til kl. 20.00.

b.Lørdager og dager før helligdager.

Salg av øl i kl. 2 kan på lørdager og dager før helligdager foregå mellom kl. 06.00 og kl. 18.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften kan salg av øl i kl. 2 foregå mellom kl. 06.00 og kl. 15.00.

Faller 17. mai på pinseaften, skal bestemmelsen for 17. mai gjelde.

2.Bestemmelser om ølsalg på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og valgdager.

Salg av øl i kl. 2 er ikke tillatt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg.

3.Dispensasjon

Etter søknad og innenfor lovens ramme kan administrasjon ved rådmannen - for en enkelt anledning - dispensere fra denne forskrift.

4.Straffebestemmelse

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer denne vedtekt straffes med bøter eller fengsel, jfr. alkoholloven § 10-1.