Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Våler kommune, Hedmark.

DatoFOR-1993-03-22-256
PublisertII 1993 165
Ikrafttredelse22.03.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåler kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Våler

Fastsatt av Våler kommunestyre 8. februar 1993 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnatting- og serveringssteder og forskrift av 1. juli 1983 nr. 1136 om orden og lukningstider for overnatting- og serveringssteder § 6 1. ledd. Stadfestet av fylkesmannen i Hedmark 22. mars 1993.

§ 1.Overnattings- og serveringssteder i Våler kommune som har rett til å skjenke alkohol utover kl 2400, kan ha åpent til en halv time etter at skjenketiden har opphørt, dog ikke etter kl 0300.

Forskriften trer i kraft straks.