Forskrift om skjenketider for alkoholholdige drikkevarer, Våler kommune, Hedmark.

DatoFOR-1993-03-22-257
PublisertII 1993 165
Ikrafttredelse22.03.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåler kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider for alkohol, Våler

Fastsatt av Våler kommunestyre 8. februar 1993 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4, 2. og 3. ledd. Stadfestet av fylkesmannen i Hedmark 22. mars 1993.

§ 1.Alminnelig skjenketid for øl i kl 2 og 3 samt vin, er fra kl 1200 - 2400.
§ 2.Kommunestyret, eller den det gir fullmakt, kan gjøre følgende unntak fra den alminnelige skjenketid i § 1:
a)Serveringssteder med rett til å skjenke øl i kl 2 og 3 og vin, kan gis skjenketid til kl 0230 natt til lørdag og søndag.
b)Serveringssteder med rett ti å skjenke øl i kl 2 og 3, vin og brennevin, kan gis skjenketid til kl 0230 natt til lørdag og søndag og til 0130 de øvrige ukedager.
c)Serveringssteder som arrangerer sluttede selskaper kan gis skjenketid til kl 0230.
§ 3.Overnattingsbedrifter med skjenkebevilling gis rett til å skjenke i sine spise- og selskapslokaler fra kl 1000. Retten gjelder ikke brennevin.

Forskriften trer i kraft straks.