Forskrift om formidling av øl fra bryggeri til forbruker, Våler kommune, Hedmark.

DatoFOR-1993-03-22-258
PublisertII 1993 165
Ikrafttredelse22.03.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåler kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§6-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om formidling av øl mv, Våler

Fastsatt av Våler kommunestyre 8. februar 1993 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 6-4, 4. ledd. Stadfestet av fylkesmannen i Hedmark 22. mars 1993.

§ 1.Formidling av salg av øl fra bryggeri ti forbruker er ikke tillatt i Våler kommune uten bevilling.

Forskriften trer i kraft straks.