Delegering av myndighet om avgjørelse av søknader om skjenketid, Våler kommune, Hedmark.

DatoFOR-1993-03-22-259
PublisertII 1993 166
Ikrafttredelse22.03.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåler kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§2-12
Kunngjort
KorttittelDel. av myndighet, skjenketid, Våler

Fastsatt av Våler kommunestyre 8. februar 1993 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 2-12 2. ledd. Stadfestet av fylkesmannen i Hedmark 22. mars 1993.

§ 1.Rådmannen delegeres myndighet for enkelt anledning å avgjøre kurante søknader om skjenketid for alkoholholdig drikk.

Forskriften trer i kraft straks.