Forskrift for salg av øl, Kragerø kommune, Telemark.

DatoFOR-1993-03-25-602
PublisertAvd II 1993 Nr. 6
Ikrafttredelse25.03.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forKragerø kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift for salg av øl, Kragerø

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kragerø kommunestyre 25. mars 1993 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7.

I

§ 1.Salgstid for øl skal følge åpningstiden etter lov om åpningstider for utsalgssteder.
§ 2.Salg av øl skal ikke finne sted på søndager, helligdager og valgdager.
§ 3.Kragerø kommunestyre kan bestemme at:
a)Salg av øl ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen.
b)Salg av øl ikke skal finne sted på bestemte ukedager.
§ 4.Kragerø kommunestyre kan fravike salgstiden for øl etter § 1 ovenfor. Kommunestyret fastsetter i så fall de nærmere innskrenkninger i salg av øl etter § 3 ovenfor.

II

Forskriften trer i kraft straks.