Forskrift om tidsinnskrenkninger for salg av øl og om skjenketider, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1993-08-19-877
PublisertAvd II 1993 Nr. 8
Ikrafttredelse19.08.1993
Sist endretFOR-2000-09-07-920
Endrer
Gjelder forStjørdal kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om salg av øl, Stjørdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Stjørdal kommunestyre 19. august 1993 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4. Endret 13 juni 1996 nr. 750, 29 jan 1998 nr. 133, 11 mai 2000 nr. 592, 7 sep 2000 nr. 920.

I. Tidsinnskrenkninger for salg av øl.

§ 1.Salg og utlevering av øl tillates frem til kl. 20.00 på mandag til fredag og frem til kl. 18.00 på lørdag.
0Endret ved forskrift 29 jan 1998 nr. 133, 11 mai 2000 nr. 592.
§ 2.(Opphevet ved forskrift 11 mai 2000 nr. 592).

II. Skjenketider.

§ 3.Skjenking av øl og vin kan skje fram til kl. 02.00.
0Endret ved forskrift 7 sep 2000 nr. 920.
§ 4.Skjenking av brennevin kan skje fram til kl. 01.00.
0Endret ved forskrift 7 sep 2000 nr. 920.
§ 5.Ved sluttede selskaper i egne lokaler kan rådmannen innvilge skjenking av øl, vin og brennevin fram til kl. 02.00.
0Endret ved forskrift 13 juni 1996 nr. 750.

III.

§ 6.Ved fullservice hotell kan øl, vin og brennevin skjenkes til kl. 02.00.
0Tilføyd ved forskrift 13 juni 1996 nr. 750, endret ved forskrift 7 sep 2000 nr. 920.
§ 7.Ved spesielle arrangement kan det etter søknad gis dispensasjon for skjenking av øl og vin til kl. 03.00.
0Tilføyd ved forskrift 13 juni 1996 nr. 750.
§ 8.Denne forskriften trer i kraft straks.
0Endret ved forskrift 13 juni 1996 nr. 750 (tidligere § 6).