Forskrift om tidsinnskrenkninger for salg av øl og endring av åpnings- og skjenketider, Ålesund kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1994-01-04-46
PublisertAvd II 1994 Nr. 1
Ikrafttredelse04.01.1994
Sist endretFOR-2004-03-11-523 fra 01.04.2004
Endrer
Gjelder forÅlesund kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om ølsalg, Ålesund

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Ålesund bystyre 9. desember 1993 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v., § 3-7 og § 4-4 og forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5. Stadfestet av fylkesmannen i Møre og Romsdal 4. januar 1994. Endret 9 april 1996 nr. 350, 4 sep 1997 nr. 1032, 17 juni 1999 nr. 921, 11 mars 2004 nr. 523.

I Salgsbevillinger

Tidsinnskrenkninger for salg av øl

§ 1.Salg og utlevering av øl i kl. B, C og D kan skje til kl. 2000 på mandager - fredager. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 1800. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.
0Endret ved forskrifter 4 sep 1997 nr. 1032, 17 juni 1999 nr. 921.
§ 2.Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager.

II Skjenkebevillinger

Åpningstider

§ 3.Skjenkesteder kan holde åpent fra kl. 0600 til kl. 0400.
0Endret ved forskrifter 9 april 1996 nr. 350, 17 juni 1999 nr. 921, 11 mars 2004 nr. 523 (i kraft 1 april 2004).

Skjenketider

§ 4.Skjenking av øl og vin kan skje fra 0600 til kl. 0300.
0Endret ved forskrift 9 april 1996 nr. 350, 17 juni 1999 nr. 921, 11 mars 2004 nr. 523 (i kraft 1 april 2004).
§ 5.Skjenking av brennevin kan skje fra kl. 1300 til kl. 0300.
0Endret ved forskrift 9 april 1996 nr. 350, 17 juni 1999 nr. 921, 11 mars 2004 nr. 523 (i kraft 1 april 2004).

III

§ 6.Serveringssteder uten skjenkebevilling og gatekjøkken skal ha samme åpningstider som skjenkesteder dersom dispensasjon ikke er gitt for nattkafé uten alkoholskjenking.
0Endret ved forskrift 9 april 1996 nr. 350, 17 juni 1999 nr. 921, 11 mars 2004 nr. 523 (i kraft 1 april 2004).

IV

§ 7.Bystyret eller den det bemyndiger kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift.

V

§ 8.Denne forskrift trer i kraft straks.