Forskrift om utvidet skjenketid for brennevin, Hole kommune, Buskerud.

DatoFOR-1994-03-21-1232
PublisertAvd II 1994 Nr. 10
Ikrafttredelse21.03.1994
Sist endretFOR-1999-12-13-1548
Endrer
Gjelder forHole kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketid, Hole

Fastsatt av Hole kommunestyre 21. mars 1994 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4. Endret 13 des 1999 nr. 1548. 

Vin og øl kan skjenkes i tidsrommet kl. 06.00 - 03.00.

Brennevin kan skjenkes i tidsrommet kl. 13.00 - 03.00.

Det fastsettes skjenketid for det enkelte serveringssted ved tildeling av bevilling.

0Endret ved forskrift 13 des 1999 nr. 1548.