Forskrift om salgstider for øl, Hole kommune, Buskerud.

DatoFOR-1994-03-21-1300
PublisertAvd II 1995 Nr. 9
Ikrafttredelse21.03.1994
Sist endretFOR-1999-12-13-1547
Endrer
Gjelder forHole kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1985-04-26-20, LOV-1989-06-02-27
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstider for øl, Hole

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hole kommunestyre 21. mars 1994 med hjemmel i lov av 26. april 1985 nr. 20 om åpningstider for utsalgssteder og lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Endret 13 des 1999 nr. 1547.

I1

Salgstider for øl i Hole kommune skal være:

Hverdager kl. 08.00 - 20.00

Dager før søn- og helligdag unntatt Kristi Himmelfartsdag: kl. 08.00 - 18.00

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften kl. 08.30 - 15.00.

0Endret ved forskrift 13 des 1999 nr. 1547.
1Se forskrift 13 mai 1991 nr. 314.

II

Forskriften trer i kraft straks.