Forskrift om salgstid for øl, Hof kommune, Vestfold.

DatoFOR-1994-04-06-834
PublisertAvd II 1994 Nr. 7
Ikrafttredelse06.04.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forHof kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstid for øl, Hof

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hof kommunestyre 6. april 1994 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 3-7.

I

§ 1.Salg av øl i skatteklasse II kan foregå i forretningens åpningstid.
§ 2.Påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften kan salg av øl foregå til kl. 15.00.
§ 3.Det er ikke tillatt å selge øl i skatteklasse II på søn- og helligdager, valgdager, 1. og 17. mai.
§ 4.Forskriften gjelder for enhver som får bevilling fra kommunen til å selge øl, hvor bevilling etter loven er et vilkår for salg.

II

Forskriften trer i kraft straks.