Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1994-07-29-782
PublisertAvd II 1994 Nr. 6
Ikrafttredelse19.09.1994
Sist endretFOR-1994-09-21-953
Endrer
Gjelder forVågsøy kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15, LOV-1989-06-02-27-§4-4, FOR-1983-07-01-1137
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider mm, Vågsøy

Fastsett av Vågsøy kommunestyre 30. juni 1994 med heimel i lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (hotellova) § 15, jf. lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkohollova) § 4-4 og forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattingssteder. Stadfesta av fylkesmannen i Sogn og Fjordane 29. juli 1994. Endra 21. september 1994 nr. 953.

§ 1.Normal skjenketid for øl, vin og brennevin settes til kl. 24.00. Normal åpningstid settes til kl. 01.00.
§ 2.Etter søknad kan formannskapet gjøre følgende unntak fra den alminnelige skjenketid i § 1:

a) Serveringssteder med rett til å skjenke øl i skatteklasse II og III og vin, kan gis skjenketid til kl. 01.00 natt til lørdag og natt til søndag samt åpningstid til kl. 02.00 de samme dagene.

b) Serveringssteder som arrangerer sluttede selskaper kan gis skjenketid til kl. 02.30.

0Endra ved forskrift 21 sep 1994 nr. 953.