Forskrift om stengetid for serveringsstader, Kvam herad, Hordaland.

DatoFOR-1994-08-08-840
PublisertAvd II 1994 Nr. 7
Ikrafttredelse21.10.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvam herad, Hordaland
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringsstader, Kvam

Fastsett av Kvam heradsstyre 14. april 1994 med heimel i lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (hotelloven) § 15 jfr. forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5 annet ledd. Stadfesta av fylkesmannen i Hordaland 8. august 1994.

§ 1.Overnattings- og serveringsverksemder i Kvam herad skal halda stengt i tidsrommet kl. 01.30 - 06.00.