Forskrift om lukningsvedtekter for serveringssteder, Vestre Toten kommune, Oppland.

DatoFOR-1994-09-29-958
PublisertAvd II 1994 Nr. 8
Ikrafttredelse08.11.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Toten kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1983-06-03-52, FOR-1983-07-01-1137-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Vestre Toten

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Vestre Toten kommunestyre 8. september 1994 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder jfr. forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 § 6 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder. Stadfestet av Fylkesmannen i Oppland 29. september 1994.

I

Serveringsstedene i Vestre Toten kommune skal holdes lukket fra kl. 03.00 til kl. 06.00 på natt til fredager, lørdager og søndager, samt natt til henholdsvis Kr. Himmelfartsdag, skjærtorsdag, nyttårsdagen, 1. mai og 17. mai. Øvrige dager skal serveringsstedene holdes lukket fra kl. 02.00 - kl. 06.00.

II

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato.