Forskrift om åpnings- og lukningstider for serveringssteder, Ibestad kommune, Troms.

DatoFOR-1994-11-18-1253
PublisertII 1995 2
Ikrafttredelse14.03.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forIbestad kommune, Troms.
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Ibestad

Fastsatt av Ibestad kommunestyre 18. november 1994 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (hotelloven) § 15 og forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5.

1.Forskriften gjelder for serveringssteder som omfattes av lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (hotelloven).
2.Følgende lukningsbestemmelser gjelder for serveringssteder:
Mandag, tirsdag og torsdag: Lukket mellom kl 24.00 - 06.00.
Onsdag: Lukket mellom kl 01.00 - 06.00.
Fredag og lørdag: Lukket mellom kl 03.00 - 06.00.
Søndag: Lukket mellom kl 22.00 - 06.00.
3.Nyttårsaften skal det være lukket mellom kl 03.00 - 06.00.
4.Med hjemmel i forskrift om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder av 1. juli 1983, kan formannskapet, når særlige grunner foreligger, gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere enn til de tider som er fastsatt i forskriften.
5.Lukningsstidene gjelder ikke for den servering som foregår i overnattingssteder til overnattingsgjester. For skjenking av alkoholholdige drikkevarer gjelder alkohollovgivningens bestemmelser.