Forskrift om salgstider for øl, Trysil kommune, Hedmark.

DatoFOR-1995-01-02-30
PublisertII 1995 4
Ikrafttredelse02.01.1995
Sist endret
EndrerFOR-1992-10-09-814
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstider for øl, Trysil

Fastsatt av Trysil kommunestyre 15. desember 1994 i med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 annet ledd. Stadfestet av fylkesmannen i Hedmark 2. januar 1995.

§ 1.Salg av øl kl. II fastsettes til følgende tider:
På hverdager: Fra kl. 08.00 til kl. 20.00.
På lørdager: Fra kl. 08.00 til kl. 18.00.
§ 2.Salg av øl kl. II på søn- og helligdager er ikke tillatt.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 9. oktober 1992 nr. 814 om begrensning av salgstid for øl i Trysil kommune.