Forskrift om salgstider for øl, Skien kommune, Telemark.

DatoFOR-1995-03-16-297
PublisertII 1995 134
Ikrafttredelse18.03.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkien kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstider for øl, Skien

Fastsatt av Skien bystyre 16. mars 1995 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7, annet ledd. 

Skien bystyre har i møte 16. mars 1995, iht. alkohollovens § 3-7, annet ledd vedtatt å fjerne begrensningene i salgstider for øl i klasse 1 og 2 i dagligvareforretningene som en prøveordning for ett år.

Salg av øl skal etter dette følge forretningenes normalåpningstider, dvs. vanlige hverdager til kl. 20:00, dager før søn- og helligdager til kl. 18:00 og på påske-, pinse-, jul og nyttårsaften til kl. 15:00.

På «supertorsdager» og nattåpent på hverdager kan øl ikke selges etter kl. 20:00.

Øl kan ikke selges på søndager og helligdager. Det samme gjelder 1. og 17. mai, samt stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg.

Forskriften trer i kraft f.o.m. 18. mars 1995.