Forskrift om lukningstider for serveringssteder, Lund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1995-07-26-721
PublisertAvd II 1995 269
Ikrafttredelse08.09.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forLund kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-06-17-1123, FOR-1983-07-01-1137
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Lund

Fastsatt av Lund kommunestyre 22. juni 1995 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder § 15 og kgl.res. av 17. juni 1983 nr. 1123, jfr. forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137. Stadfestet av fylkesmannen i Rogaland 26. juli 1995. 

Serveringssteder i Lund kommune kan ha utvidet åpningstid fredager og lørdager til kl. 01.30.

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato.