Forskrift om salgstid for øl, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1996-03-27-856
PublisertII 1996 283
Ikrafttredelse01.04.1996
Sist endret
EndrerFOR-1993-12-15-1278
Gjelder forInderøy kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om salgstid for øl, Inderøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Inderøy kommunestyre 27. mars 1996 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7.

I

Salg av øl i skatteklasse 2 skal foregå i forretningens ordinære åpningstid. Øl kan ikke selges på søn- og helligdager og 1. og 17 mai.

Forskriftene gjelder for enhver som får bevilling fra kommunen til å selge øl, hvor bevilling er et vilkår for salg.

II

Forskriften trer i kraft fra 1. april 1996. Samtidig oppheves forskrift av 15. desember 1993 nr. 1278 om salgstid for øl, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag.