Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Nome kommune, Telemark.

DatoFOR-1996-05-10-481
PublisertII 1996 161
Ikrafttredelse10.05.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNome kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Nome

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Nome kommunestyre 18. april 1996 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder § 15 og forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5 annet ledd. Stadfestet av fylkesmannen i Telemark 10. mai 1996.

I

§ 1.Serveringssteder i Nome kommune skal følge lukkeforskriftens bestemmelser og holdes lukket fra kl. 01.00 til kl. 06.00 med unntak av fredager og lørdager, da serveringsstedene kan holde åpent til kl. 02.00 den påfølgende dag.

II

Forskriften trer i kraft straks.