Forskrift om åpnings- og lukningstider for serveringssteder, Namsos kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1996-07-04-663
PublisertII 1996 237
Ikrafttredelse24.08.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsos kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringssteder, Namsos

Fastsatt av Namsos kommunestyre 23. mai 1996 med hjemmel i forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5. Stadfestet av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 4. juli 1996.

1.Serveringssteder skal generelt på ukens 4 første dager (mandag-torsdag) og på søndager kun være åpen fram til kl 01.00. Mellom kl 01.00 og kl 06.00 skal serveringsstedene være stengt.
2.Serveringsstedene har anledning til å ha åpent fram til kl 02.00 på følgende dager:

Fredager

Lørdager

Mellomjula fra og med 26. desember til og med 31. desember

16. mai (når denne ikke faller på bevegelig helligdag)

Namsosmartnan

Mellom kl 02.00 og kl 06.00 skal serveringsstedet være stengt.