Forskrift om skjenke- og åpningstider for serverings- og skjenkesteder, Øvre Eiker kommune, Buskerud.

DatoFOR-1997-02-12-491
PublisertAvd II 1997 Nr. 5
Ikrafttredelse13.07.1997
Sist endret
EndrerFOR-1994-07-04-763
Gjelder forØvre Eiker kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1983-06-03-52-§15, LOV-1989-06-02-27-§4-4, FOR-1983-07-01-1137-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider, Øvre Eiker

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Øvre Eiker kommunestyre 12. februar 1997 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (hotelloven) § 15, forskrift av 1. juli 1983 nr. 1137 om orden og lukningstider for overnattings- og serveringssteder § 5 og lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk § 4-4.

I

1.Skjenketid
a.Skjenketid for brennevin til sluttede selskaper er fra kl. 13.00 - kl. 02.00, jfr. dog alkohollovens § 4-4, siste ledd.

Skjenketid for brennevin (alminnelig bevilling) er fra kl. 13.00 - kl. 01.00.

b.Skjenketid for øl og vin er fra kl. 08.00 - kl. 02.00 på fredager, lørdager og dager før hellig- og høytidsdager. De øvrige ukedagene er skjenketiden fra kl. 08.00 - kl. 01.00.
c.Skjenketiden fastsettes for hver bevillingshaver. Ved vurderingen kan det gjøres innskrenkninger i forhold til punktene a og b ovenfor.
d.Skjenketiden for uteservering er fra kl. 08.00 - kl. 24.00. Rådmannen kan for enkeltanledning (sluttede selskaper) gi dispensasjon fra ovennevnte skjenketider etter særskilt søknad. Rådmannen får fullmakt til å nytte de ambulerende skjenkebevillinger som kommunestyret måtte gjøre vedtak om i enkelttilfeller og å godkjenne skjenkebestyrer.
2.Åpningstid

Serveringssteder som har skjenkebevilling kan ha åpent til en halvtime etter skjenketidens utløp.

For kiosker og gatekjøkken er åpnings- og stengetidene kl. 06.00 - kl. 24.00.

For serveringssteder forøvrig som ikke har skjenkebevilling, er åpnings- og stengetidene kl. 06.00 - kl. 01.00.

3.Bevillingshavers brudd på gjeldende bestemmelser kan medføre inndraging for kortere eller lengre perioder eller for resten av bevillingsperioden, avhengig av hvor alvorlig bruddet er.

II

Forskrift av 4. juli 1994 nr. 763 om skjenke- og åpningstider for serverings- og skjenkesteder, Øvre Eiker kommune, Buskerud, oppheves.