Forskrift om skjenketid for serveringssteder, Ringsaker kommune, Hedmark.

DatoFOR-1997-11-19-1225
PublisertII 1997 727
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endretFOR-2007-03-07-244 fra 15.04.2007
EndrerFOR-1990-05-23-496
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider, Ringsaker

Fastsatt av Ringsaker kommunestyre 19. november 1997 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4. Oppheves ved forskrift 7 mars 2007 nr. 244 fra 15.04.2007.

§ 1.Skjenking av alkoholholdig drikke etter kommunal bevilling kan, alle dager der alkoholloven tillater skjenking, foregå til følgende tider:

Øl og vin fra kl. 0600 til kl. 0230.

Brennevin fra kl. 1300 til kl. 0100.

§ 2.For skjenking av alkoholholdig drikke utendørs etter kommunal bevilling gjelder følgende tider:

Mandag t.o.m. torsdag fra kl. 1200 til kl. 2230.

Fredag t.o.m. søndag fra kl. 1200 til kl. 2330.

Brennevin kan ikke skjenkes før kl. 1300.

§ 3.Ved overnattingssteder/bedrifter kan det skjenkes øl og vin innendørs til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i denne forskrift.
§ 4.Kommunen kan for en enkelt anledning gjøre unntak fra tidsinnskrenkingene i §§ 1 og 2 (jfr. alkoholloven § 4-4).