Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1997-11-24-1227
PublisertII 1997 728
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endretFOR-1999-06-21-827
EndrerFOR-1995-09-18-815
Gjelder forBergen kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-7og§4-4 LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenke- og åpningstider, Bergen

Fastsatt av Bergen bystyre 24. november 1997 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4 og lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. Endret 21 juni 1999 nr. 827. 

1.a. Salg og utlevering av øl kan skje fra kl. 08.00-20.00 på hverdager og dagen før Kristi Himmelfartsdag.
b.Salg og utlevering av øl kan skje fra kl. 08.00-18.00 på dager før søn- og helligdager. På påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften mellom kl. 08.00 og 15.00.
c.Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt med lov.
2.a. Skjenketiden for øl og vin er på dagene fredag og lørdag fra kl. 08.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden for øl og vin fra kl. 08.00 til kl. 01.00, med unntak av søn-, hellig- og offentlige høytidsdager hvor skjenketiden for øl og vin er fra kl. 13.00-01.00.
b.Skjenketiden for brennevin er fra kl. 13.00 til kl. 00.30.
c.Skjenketiden for øl og vin på dager før hellig- og offentlige høytidsdager er fra kl. 08.00 til kl. 02.00. Faller en slik dag på en søndag er skjenketiden fra 13.00 til 02.00.
d.På 1. og 17. mai er skjenketiden for øl og vin fra kl. 07.00 til 02.00. Skjenketiden for brennevin følger skjenketiden gjengitt i pkt. b. For de steder som har tillatelse til drift av nattklubb er skjenketiden for øl og vin fra kl. 07.00 til 03.00. skjenking av brennevin kan ikke skje før kl. 13.00. Nattklubben skal holdes stengt mellom kl. 19.00 og 22.00.
e.I festspillperioden er skjenketiden for øl og vin fra kl. 08.00 til 02.00, med unntak av søn- og helligdager hvor skjenketiden er fra kl. 13.00. For de steder som har tillatelse til drift av nattklubb er skjenketiden for øl og vin fra kl. 08.00 til 03.00, med unntak av søn- og helligdager hvor skjenketiden er fra kl. 13.00. Skjenking av brennevin kan skje fra kl. 13.00. Nattklubben skal holdes stengt mellom kl. 19.00 og 22.00.

Festspillperioden regnes fra dagen for åpning av Festspillene til og med siste dag med arrangementer i regi av Festspillene.

f.Under arrangementet Døgnet Rundt i juli gis det tillatelse til utvidelse av skjenketiden for øl og vin frem til kl. 03.00 fra torsdag til søndag, det er ikke tillatt å skjenke alkohol i tidsrommet mellom kl. 03.00 og 08.00. Skjenketiden for brennevin tillates ikke utvidet.

For de steder som har tillatelse til drift av nattklubb gis det tillatelse til utvidelse av skjenketiden for øl, vin og brennevin frem til kl. 03.00 fra torsdag til søndag, det er ikke tillatt å skjenke alkohol i tidsrommet mellom kl. 03.00 og 08.00. Brennevin kan dog ikke skjenkes før kl. 13.00. Nattklubben skal holdes stengt mellom kl. 19.00 og 22.00.

Konsum av utskjenket alkohol skal opphøre senest en halv time etter utløpet av skjenketiden.

Det gis tillatelse til utvidelse av skjenketiden ved uteserveringer frem til kl. 01.00, med åpningstid til kl. 01.30 på fredag og lørdag.

Det gis tillatelse til utvidet åpningstid med 24 timer i døgnet fra kl. 06.00 torsdag til kl. 06.00 søndag.

Tillatelsen til utvidet skjenke- og åpningstid blir gitt til alle skjenkesteder innenfor bompengeringen.

Før tillatelsen til utvidet skjenke- og åpningstid blir benyttet det enkelte år skal ansvarlig arrangør av Nattåpent/Døgnet Rundt arrangementet senest 1. mai i det enkelte år sende inn til bevillingsmyndigheten en oversikt over arrangementsdatoene.

g.Åpningstid er en halv time lenger enn skjenketid.
h.Skjenketiden for uteservering er fra kl. 08.00 til 24.00, på søn-, hellig- og offentlige høytidsdager fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
0Endret ved forskrift 21 juni 1999 nr. 827.
3.Forskriften trer i kraft fra samme tidspunkt som lov av 16. mai 1997 nr. 28 om endringer i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og i visse andre lover. Samtidig oppheves forskrift av 18. september 1995 nr. 815 om skjenke- og åpningstider, Bergen kommune, Hordaland.