Forskrift om skjenketider for øl, vin og brennevin, Asker kommune, Akershus.

DatoFOR-1997-12-03-1335
PublisertAvd II 1997 Nr. 14
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endretFOR-2011-09-28-986
EndrerFOR-1996-03-19-330
Gjelder forAsker kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om skjenketider, Asker

Fastsatt av Asker kommunestyre 3. desember 1997 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 4-4. Endret ved forskrift 28 sep 2011 nr. 986.

§ 1.Skjenketid
§ 1-1.Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 etter kommunal bevilling kan skje fra kl. 08.00 til kl. 02.30.
0Endret ved forskrift 28 sep 2011 nr. 986.
§ 1-2.Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 etter kommunal bevilling kan skje fra kl. 13.00 til kl. 02.30. Bestemmelsen gjelder med de begrensninger som følger av alkoholloven § 4-4, sjette ledd.
0Endret ved forskrift 28 sep 2011 nr. 986.
§ 1-3.For utendørs skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 og/eller 3 kan kommunestyret fastsette avvikende skjenketider.
0Endret ved forskrift 28 sep 2011 nr. 986.
§ 1-4.Kommunestyret kan fastsette reduserte skjenketider for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 for det enkelte skjenkested.
0Endret ved forskrift 28 sep 2011 nr. 986.
§ 2.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1998.

Fra samme tid oppheves § 2 i forskrift av 19. mars 1996 nr. 330 om lukningstid for serveringssteder og skjenketid for øl, vin og brennevin, Asker kommune, Akershus.