Forskrift om åpningstider for serveringsstedene, Sørum kommune, Akershus.

DatoFOR-1997-12-11-1341
PublisertII 1997 776
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Sørum

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sørum kommunestyre 11. desember 1997 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

I

§ 1.Serveringssteder i Sørum kommune som omfattes av lov om serveringsvirksomhet kan holde åpent i tidsrommet kl. 06.00 - 03.00.
§ 2.Sørum kommune kan for det enkelte serveringssted fastsette en innskrenket åpningstid i forhold til bestemmelsen i denne forskrifts § 1.
§ 3.Vedtak om serveringsbevillinger fattes av Sørum økonomiutvalg etter uttalelse fra lensmannen og næringsmiddeltilsynet.

II

Eksisterende serveringsbevillinger i Sørum kommune endres i tråd med denne forskrift.

Forskriften trer i kraft 1. januar 1998.