Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Verdal kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1997-12-15-1509
PublisertII 1998 49
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerdal kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om serveringstider, Verdal

Fastsatt av Verdal kommunestyre 15. desember 1997 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15. 

Serveringssteder i Verdal kommune kan holde åpent mellom kl. 06.00 og kl. 02.30.

Forskriften trer i kraft 1. januar 1998.